Skab gennemsigtighed

SEAS-NVE sætter strøm til servicebilerne (in Danish)

Gennemsigtighed på lagrene og en strømlinet proces for bestilling og opfølgning

For at øge medarbejdertilfredsheden blandt servicemedarbejderne i energiselskabet SEAS-NVE, blev der fra ledelsens side igangsat et projekt med det formål at reducere usikkerhed og stress. Hypotesen var, at dette kunne lade sig gøre ved at øge gennemsigtigheden på lagrene.

SEAS-NVE sætter strøm til servicebilerne (in Danish)

Gennemsigtighed på lagrene og en strømlinet proces for bestilling og opfølgning

For at øge medarbejdertilfredsheden blandt servicemedarbejderne i energiselskabet SEAS-NVE, blev der fra ledelsens side igangsat et projekt med det formål at reducere usikkerhed og stress. Hypotesen var, at dette kunne lade sig gøre ved at øge gennemsigtigheden på lagrene.

For at imødekomme dette indførte SEAS-NVE i 2009 et lagerstyringssystem i det bagvedliggende ERP system. En løsning, der nu følges op med næste projektetape, som integrer de 150 servicebiler i lagerstyringssystemet. Dermed skabes fuldt overblik over lagerbeholdning i hele SEAS-NVE’s interne forsyningskæde. I takt med projektets implementering er det blevet klart, at der ud over mere tilfredse og mindre stressede medarbejdere kan høstes flere positive effekter, herunder bedre kundeservice samt reducerede lageromkostninger.

Løsningen, der netop nu på forsøgsbasis installeres i en række biler, består i, at hver montør er udstyret med en mobiltelefon-applikation, som er forbundet til det centrale lagerstyringssystem. Derved kan montørerne se lagerbeholdninger på tværs af servicebiler og lagre, og de kan bestille manglende komponenter upåagtet af deres fysiske placering. Samtidig kan den centrale logistikfunktion se beholdningerne i de enkelte biler og dermed dels vurdere, om der er tilstrækkeligt lager i bilerne, dels hurtigt fremfinde nærmeste reservedel i en nedbrudssituation.

Artiklen er opbygget omkring tre hovedafsnit

I første afsnit redegøres for de problemstillinger som SEAS-NVE stod overfor forud for opstart af det strategiske projekt. Afsnit to omhandler den løsning der rulles ud i foråret 2013, mens afsnit tre omhandler en mere teknisk beskrivelse af løsningen.

Lars Smith Christoffersen
Lars Smith Christoffersen
+45 4138 0037
Mathias Maegaard Mikalsen
Mathias Maegaard Mikalsen
+45 5138 7408

Manglende gennemsigtighed giver problemer

Set i bakspejlet måtte SEAS-NVE for fire år siden erkende, at manglende lagergennemsigtighed gav logistikmæssige udfordringer, bl.a. i form af ustabilt lageraftræk, stressede medarbejdere og knap så optimal kundeservice.

Man besluttede derfor på strategisk niveau at forsøge at forbedre disse aspekter. Hvad der startede som et projekt, hvis primære formål var at øge medarbejdertilfredsheden, blev dog hurtigt til et projekt med langt flere positive afledte effekter i form af forbedret kundeservice og reducerede lageromkostninger.

Stressede og utilfredse medarbejdere

Medarbejdernes utilfredshed bundede i at manglen på gennemsigtighed i form af uklare lagerbeholdninger og et uklart fremtidigt forbrug, resulterende i ustabile arbejdsgange for både lagermedarbejdere og montører. Typisk opdagede en montør først, at han manglede komponenter til udførelsen af sit arbejde, netop som han skulle i gang.

I stedet for straks at kunne afhjælpe problemet måtte han i stedet enten kontakte lageret og bede dem om at fremskaffe de manglende komponenter, eller alternativt selv køre til nærmeste lager og få dem udleveret. Ikke alene skabte disse situationer ofte frustrationer, de førte også tit til situationer, hvor montørerne tog en del ekstra reservedele med på bilerne, for at være sikker på at have nok.

Dette forårsagede igen uigennemsigtige lagertræk og dermed stadig flere hasteordrer, høje omkostninger og stressede medarbejdere.