It og innovation?

Den innovative it-afdeling (in Danish)

It-afdelingen som innovativ partner

Hvis innovation er centralt for en virksomheds strategi og performance – hvordan sikrer man sig så som it-chef, at it-afdelingen bidrager?

Den innovative it-afdeling

It-chefen, har med virksomhedernes øgede fokus på innovation og innovativ adfærd, fået serveret et dilemma af dimensioner.

Nedenstående er et uddrag af aftiklen. Øverst på siden kan du downloade artiklen som helhed.

Skal it-afdelingen sikre fortsatte stabile leverancer i et kontrolleret og styret miljø, eller skal de løsne op og give rum og plads til organisationens konstante innovative adfærd, der også påvirker driftens stabilitet og måske endda sikkerheden? – Svaret er ja og ja!

I udgangspunktet er spørgsmålet i den centrale kerne vedrørende innovation:

  • Kommer innovation i virksomheden fra it-afdelingen?
  • Skal it-afdelingen være en innovativ partner?
  • Eller skal it-afdelingen blot adoptere nye produkter og services efter den innovative forretningsproces er gennemført?

Når de innovative tiltag indbefatter teknologi, viser vores erfaringer med tydelighed, at de mest succesrige innovative tiltag gennemføres og implementeres, når it-afdelingen er kommet rettidigt med. Det værste, der kan ske er, at forretningen gennemfører et innovationsforløb på f.eks. et nyt produkt, og når produktet skal lanceres, understøttes det ikke driftsmæssigt af it-afdelingens teknologiske løsninger. Derved udsættes virksomheden for en unødig risiko i for hold til sit omdømme og konkurrencesituation samt skaber intern uro omkring driftsstabilitet og sikkerhed.

It-chefens vigtigste rolle er derfor typisk, at etablere en governancestruktur, der tilsikrer rettidig involvering af it-ressourcer i innovationsprocessen således, at it kan være en medspiller i udviklingen og lanceringen, og ikke en bagstræberisk modspiller. Men med dette budskab om involvering følger også et ansvar. Et ansvar for, at gå åbent ind i drøftelser omkring innovation, og tilsikre eksempelvis udviklings- og testfaciliteter, der i højere grad understøtter innovative initiativer i virksomheden. En del af løsningen er, at inkludere evalueringen af it-påvirkningen, som en løbende opgave i innovationsprocessen.

Hvis innovation er centralt for en virksomheds strategi og performance – hvordan sikrer man sig så som it-chef, at it-afdelingen bidrager?

Vi hører ofte argumentet omkring time-to-market, som en undskyldning for at forbigå it-afdelingen i udviklingen af nye produkter. I et kendt tilfælde, bad en forretningsenhed i en konkret virksomhed, et eksternt web bureau udvikle forretningsenhedens helt egen hjemmeside, som et tilknyttet link til en stor anerkendt portal. It-afdelingen var uvidende om handlingen, men måtte konstatere at hjemmesiden blev en bragende succes.

Problemerne opstod først rigtigt, da interessen blev så stor, og presset på hjemmesiden tilsvarende stort, at tilgængeligheden som resultat blev meget ringe. De servicekrav virksomheden normalt stiller for adgang og tilgængelighed til deres web services, kunne herefter ikke opfyldes. I dette tilfælde rettede alle blikket mod it-afdelingen, som blev afkrævet at overtage driften på løsningen, for herefter straks at få it-tilgængeligheden i vejret. Sådan en fremgangsmåde er naturligvis utilfredsstillende for alle parter, og ikke mindst for it-afdelingen.

Problemet var måske, at den pågældende forretningsenhed fortvivlet forsøgte at imødekomme markedsbehovet, eller bare ikke kunne leve op til time-to-market kravene, samtidig med at it-afdelingen fortvivlet forsøgte at halte bagefter. Ved at tænke både mere involverende og mere innovativt i virksomheden, kunne parterne måske i fællesskab have gennemført en tilfredsstillende proces med den pågældende hjemmeside.

Teknologidrevet innovation

Adoption af ny innovativ teknologi i organisationen, overfor kunder eller sågar indlejret i produkter, kan i nogle tilfælde være drevet af, at afdelingen har været særligt opmærksomme på de teknologiske muligheder. At de så at sige, har haft antennerne ude.

Med en tværgående proaktiv holdning til, at teknologien skal anvendes til at udvikle nye produkter og være en naturlig del af den innovative kultur kræves der konstant åbenhed for og integration af nye teknologier. Men åbenhed gør det ikke alene, og der må derfor implementeres nye metoder, kombinationer af teknologier, platforme samt foretages udvælgelse af relevante partnere til sikring af, at de rette impulser og teknologier kommer i spil – altid gennem fælles koordineret kontinuerlig teknologiovervågning.

De nye muligheder i teknologi (som fx Web 2.0, wireless og webservices) skal gøres lettere tilgængelig og forståelig for bl.a. produktudviklerne i virksomheden. Dette gøres gennem bedre og mere proaktivitet i relation til formidling og ibrugtagning af de nye teknologiske muligheder.

Men alt dette kræver skabelse af rum og plads til innovativ adfærd.

Ovenstående er et uddrag af aftiklen. Øverst på siden kan du downloade artiklen som helhed.

Henrik Sonnenberg
Henrik Sonnenberg
+45 2338 0031