Organisation and HR, Change management

I utkanten av klassrummet

Om accelererad inlärning och att bryta negativa mönster

I dagsläget saknar många 13 – 15 åringar både den kompetens och det beteende som behövs för att slutföra grundskolan. Bara i Skåne rör sig detta om 2000 barn per årskull. Den framtida samhällskostnaden för dessa barn motsvarar idag SEK 7,1 miljarder per årskull.

 • November 2017 20
 • Start time
  10:30
  End time
  16:00
 • Price
  Gratis, endast för inbjudna personer
  Where
  STUDIO Nordenskiöldsgatan 24 211 19 Malmö

I utkanten av klassrummet

Om accelererad inlärning och att bryta negativa mönster

Malmö stad står nu tillsammans med skolväsendet och Implement Consulting Group inför att lansera Boys Academy i Skåne. Boys Academy är särskilt utformat baserat på erfarenheter från två framgångsrika koncept som årligen körs i Danmark; DrengeAkademiet och KøbenhavnerAkademiet, samt det kaliforniska programmet AVID. För att stödja kunskapsöverföringen från succén i vårt grannland har Danska Ambassaden valt att involvera sig.

DrengeAkademiet har de senaste 5 åren lyft elevernas kunskap markant, med mätbar långsiktig effekt på bara 2 veckor. Resultaten har löpande dokumenterats av forskare från Danmarks Pædagogiske Universitet. Deltagarna höjer sin läs-, räkne- och skrivkunskap motsvarande 2 – 3 skolår på bara 2 veckor. På den andra sidan Atlanten har AVID dokumenterat att 99 % av deltagarna klarar high school, varav 92 % tar sig igenom college. Mer info om det danska konceptet finns på Lökkefondens hemsida.

Boys Academy utmärker sig genom att vara sammansatt av både ett intensivt inlärningsförlopp och en process på den enskilda skolan, som följer eleverna under det efterföljande skolåret.

Här skapas en synlig förbättring av elevernas:

 • Kunskap
 • Användning av inlärningsstrategier
 • Fysiska och mentala energi
 • Personliga karaktärsdrag
 • Sociala kompetens och funktion i grupp

För de deltagande lärarna erbjuds följande:

 • Kompetensutveckling inom visuell inlärning, mentorskap och strukturerat
  arbete med inlärningsstrategier
 • Erfarenhet av att arbeta med en gemensam struktur i ett starkt team 
 • Stärkt nätverk och kompetensutveckling mellan skolor

Under konferensen vill vi dela med oss av erfarenhet och inspiration om hur arbetet med elevernas kunskap, samt utveckling av personliga karaktärsdrag, kan vara ett fundament för inlärning och livskvalitet.

Syftet med konferensen är att:

 • Dela kunskap om konceptet
 • Inspirera till hur regioner, kommuner och skolor själva kan utveckla och genomföra koncept baserat på accelererad inlärning, till exempel med mål att öka antalet elever som klarar grundskolan

Du kan delta om:

 • Du är nyfiken på hur man kan arbeta effektivt med att bryta negativa mönster
 • Har lust att engagera dig och din skola/dina skolor i att driva egna initiativ
 • Du vill ha kompetensutveckling och ökat engagemang bland lärare, pedagoger och handledare

På konferensen får du inspiration och praktiska erfarenheter från flera tidigare projektdeltagare och kan medverka i flertalet workshops.

 • Program

  10:30 Kaffe och mingel

  10:45 Välkomna och introduktion

  11:30 Systemtänk och lärdomar från Danmark

  12:15 Lunch

  13:00 Workshops

  15:15 Vad gör vi nu?

  15:45 Summering

 • Workshops

  1. Koncept - De bärande elementen och deras samspel

  2. Lärarnas kompetensutveckling - Pedagogik, undervisningsmetoder och förankring i egen skola

  3. Teams - Hur teams får pojkarna att känna delaktighet och ansvarstagande

  4. Ledarskap - Boys Academy som projekt, team och ledarroller

  5. Klassrummet - Visuell inlärning och en inblick i klassrummet

  6. Karaktärsdrag och energi - Hur personliga kompetenser och energi kan bidra till att bryta negativa mönster

 • Praktisk information

  Tid
  Måndag 20 november 2017, 10:30 – 16:00

  Plats
  STUDIO
  Nordenskiöldsgatan 24
  211 19 Malmö

  Pris
  Gratis, endast för inbjudna personer

  Kontakt
  Viktor Nilsson (vini@implement.se, +46 738 670 532)