Leadership development, Organisation and HR

Helselaboratorium 5 – Flyt eller synk?

En ettermiddag om pasientforløp og endringsreaksjoner.

Den 23. mai 2017 inviterer vi til Implements Helselaboratorium nummer 5, en arena for inspirasjon og nysgjerrig utforsking av mulighetene innen norsk helse- og omsorgstjeneste.

 • May 2017 23
 • Start time
  17:00
  End time
  21:15
 • Price
  Gratis
  Where
  Munkedamsveien 35, 8. etasje, N-0250 Oslo

De siste årene har det vært et sterkt fokus på kvalitet, pasientopplevelse og pasientforløp i skandinavisk helsetjeneste. Både myndigheter og pasienter krever raskere, bedre og mer koordinert undersøkelse, behandling og oppfølging.

En del av svaret er helhetlige pakke- og pasientforløp på tvers av organisatoriske enheter. Dette krever en annen måte å jobbe på som kan kollidere med eksisterende strukturer og arbeidsprosesser for å følge opp kvalitet og kapasitetsutnyttelse i den enkelte enhet.

Denne ettermiddagen utforsker vi følgende problemstillinger med forskere og sykehusdirektører fra Norge, Sverige og Danmark:

 • Hvordan kan vi sikre en balanse mellom hensynene til vertikale styring og oppfølging, og pasientforløpenes kvalitet og effektivitet?
 • Hvordan kan vi skape bedre organisasjonsmodeller og incentiver som i større grad tar utgangspunkt i resultater (”outcome”) og pasientopplevelser?

Det er over 20 år siden John Kotter publiserte forskning som pekte på at kun 30 prosent av strategiske endringer lyktes. Er vi bedre til dette i 2017? Svaret fra nyere forskning sier nei: fremdeles har kun en tredjedel suksess med strategiske endringer. Derfor vil vi denne ettermiddagen bruke tid på å diskutere hvordan man på en bedre, mer effektiv og engasjerende måte kan involvere ulike deler av virksomheten for å skape eierskap og gjennomføringskraft i strategi- og endringsarbeid.

Vi ser frem til nok et helselaboratorium med nye ideer og samtaler om hva som kan forbedre norske helse- og omsorgstjeneste.

Program

17.00 Pølser, prat & prosecco 

18.00 Velkommen,
Cathrine Foss Stene, Implement Consulting Group

18.05 Er forløpsorganisering kun mulig for de største sykehusene?
Peter Emmerich Hansen, Region Hovedstaden

18.20 Hva gir verdi for pasientene?
Mahad Muniche, Region Sjælland

18.35 Dialog i grupper og i plenum med innlederne

19.00 Value Based Health Care – keiserens nye klær?
Carl Savage, Karolinska Institutet

19.20 Pause

19.40 Strategi- og endringsprosesser kan faktisk lykkes.
Cathrine Foss Stene, Implement Consulting Group

20.05 Tre dilemmastasjoner med fokus på lederrollen, involvering og emosjoner i endringsprosesser

21.00 Hva er viktig for hvem i endringsprosesser?
Carl Savage, Karolinska Institutet

21.15 Slutt på offisielt program – snacks og videre samtaler for dem som ønsker

Kontakt

Dersom du har spørsmål vedrørende arrangementet, ta kontakt med: Johnny Advocaat-Vedvik, +47 924 49 837, joav@implement.no eller Andreas Tvedt Segrov, + 47 409 09 899, ants@implement.no

Cathrine Foss Stene
Cathrine Foss Stene
+47 900 66 333