Project management

Gevinstrealisering

Metoder og værktøjer fra Danmarks bedst sælgende bog om at skabe gevinster i projekter og programmer

Onsdag den 31. januar 2018 satte Implement Consulting Group sammen med 50 projekt- og programansvarlige fokus på, hvordan vi lykkes endnu bedre med at skabe gevinster i projekter og programmer.

 • January 2018 31
 • Start time
  16:00
  End time
  19:15
 • Price
  Gratis
  Where
  Implement Consulting Group Strandvejen 56 2900 Hellerup

Gå hjem-mødet tog udgangspunkt i bogen Gevinstrealisering – Skab mere værdi i dine projekter skrevet af Rasmus Rytter, Jesper Krøyer Lind og Per Svejvig.

Forfatterne tog deltagerne gennem en eftermiddag med inspiration og konkret casearbejde med udvalgte værktøjer og metoder. Fokus var på gennemførelse af projektet eller programmet med særligt fokus på gevinster og fleksibilitet i leverancerne. Forandring handler nemlig grundlæggende om at ændre adfærd. Når vi lykkes med at ændre adfærd, er vi godt på vej til også at kunne realisere gevinsten af indsatsen.

Gevinst review

Hvis I mener, at I vil have udbytte af et mere tilbundsgående review af gevinstpotentialet i jeres egen organisation, er I meget velkomne til at kontakten enten Rasmus eller Jesper for en uforpligtende snak om forløbet, der indeholder en review workshop med fokus på enten et specifikt projekt eller jeres samlede projektprotefølje og en rapport, som præsenteres på en afsluttende workshop.

Formål

 • Få overblik over projektet / programmets evne til at realisere de ønskede gevinster
 • Få en introduktion til den strukturerede tilgang til gevinstrealisering
 • Få kortlagt projektets / programmets gevinstrealiserings ”gaps”
 • Få konkrete input til at hæve niveauet for projektets / programmets gevinstrealisering
 • Få input til organisationens videre arbejde med gevinstrealisering

Program for review workshoppen

 • Indflyvning til projektet / programmet med fokus på gevinstrealisering
 • Introduktion til den strukturerede tilgang til gevinstrealisering
 • Indledende gap analyse præsentation og dialog
 • Identifikation og prioritering af næste skridt for gevinstrealisering

Deltagere

 • Projektets / programmets ledelse og repræsentant(er) for styregruppen

Rapportens indhold

 • Vurdering af projektets / programmets evne til at realisere business casens gevinster
 • Konkrete input til større gevinstrealisering, f.eks. Indenfor: Business case opbygning, styring mod gevinstrealisering ved gennemførelse, opfølgning på gevinstrealisering og governance (roller og ansvar ift. gevinstrealisering)
  Program for præsentation af gevinst review resultater

Rapportens hovedkonklusioner

 • Prioriterede indsatsområder
 • Konkrete forslag til forbedring af projektets / programmets evne til at realisere gevinster

Deltagere

 • Projektets / programmets ledelse og styregruppe samt eventuelle deltagere fra organisationens projekt portefølje organisation
Jesper Krøyer Lind
Jesper Krøyer Lind
+45 3085 8002