Change management

Change Management Forum 2017

Förändringsarbete i förändringarnas tid

Välkommen till Implements årliga event, Change Management Forum 2017. Vi vänder oss till dig som leder förändringsarbete i företag och organisationer. Programmet innehåller en spännande mix av föredrag, case-presentationer, panelsamtal och interaktiva workshops.

 • May 2017 12
 • Start time
  08:30
  End time
  12:00
 • Price
  Fritt Inträde
  Where
  Norra Latin, Pelarsalen Drottninggatan 71 B Stockholm

Implement Consulting Group, Change Management Forum 2017, Stockholm

Välkommen till Implements årliga event, Change Management Forum 2017. Temat är ”Förändringsarbete i förändringarnas tid”. Vi vänder oss till dig som leder förändringsarbete i företag och organisationer. Programmet innehåller en spännande mix av föredrag, case- presentationer, panelsamtal och interaktiva workshops.

Vi hör ofta att ”förändring förändras”, ett slags gradvis skifte där förändringarna vi står inför upplevs som större och mer komplexa än någonsin tidigare. Hastigheten och kraften i såväl teknikförändringar, inte minst digitalisering, som samhällsförändringar formar det nya ”förändringslandskapet”. Detta nya landskap befolkas också av en ny generation medarbetare och konsumenter, ”millenniegenerationen” eller ”digital natives”.

Traditionellt har vi förlitat oss på ett sekventiellt och projektorienterat förändringsarbete där tydliga målbilder bryts ned till hanterbara delmål och aktiviteter som möjliggör uppföljning och ett strukturerat arbetssätt. Ofta sker detta ”top-down”, där några få personer analyserar, tänker och beslutar och ”lämnar över” till den stora gruppen som förväntas genomföra resultatet. Förändringsledning har primärt varit inriktad på att få denna överlämning att fungera – med varierande resultat. Men vad händer om tiden inte finns? Om vi måste hitta snabbare sätt och andra former att driva förändringsarbetet? Om kunskapen om förändrade kundbeteenden, konkurrenter och digitalisering finns på många olika ställen i organisationen?

 • Praktisk information

  Datum och tid

  Fredag 12 maj 2017 från kl. 8.30 till 12.00, frukost serveras från kl. 8.00.


  Plats

  Norra Latin, Pelarsalen, Drottninggatan 71 B, Stockholm


  Pris

  Fritt inträde.


  Kontakt

  Om du har frågor om eventet, kontakta Alexander Crawford: 070 960 44 44, alcr@implement.se.