Almedalen 2017

Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter. Vad utmärker dem som lyckas och vilka är framgångsfaktorerna?

Seminarium och paneldebatt med KTH, Vinnova samt myndighetsrepresentanter från bl.a. Luftfartsverket, Arbetsförmedlingen, Lantmäteriet, MSB och Swedac

 • July 2017 3
 • Start time
  13:30
  End time
  14:15
 • Price
  Gratis
  Where
  Krukmakarens hus Frälsningsarmén Mellangatan 21 Rum Oscarssalen

Implement - Almedalen 2017

Innovation är den positiva drivkraft som får samhället att hela tiden utvecklas mot nya höjder. I Sverige har myndigheterna en central roll inom samhällets olika funktioner och därigenom en stor inverkan på samhällsutvecklingen.

En central frågeställning är hur väl arbetet med innovation och förnyelse drivs inom myndigheterna och vad som utgör de kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas. För att belysa detta har 112 myndigheter studerats i en undersökning genomförd av KTH och Implement Consulting Group på uppdrag av Vinnova.

Undersökningen identifierade en rad lärdomar kring nuläget samt vad som skiljer dem som lyckas bättre med sitt innovationsarbete (55 %) jämfört med dem som inte gör det (45 %). Resultatet visar på tydliga erfarenheter och rekommendationer inom följande områden:

 • Vad är myndighetens uppdrag, syfte och fokus avseende innovation?
 • Vilka förutsättningar finns inom myndigheten för att driva innovation?
 • Vilket arbetssätt tillämpas för att skapa innovation?
 • Vilka resultat skapas genom innovationsarbetet?

Här kan du kan läsa presentationen från Almedalen, 3. juli 2017

Här kan du läsa den kompletta rapporten

Om ni önskar höra mer

Så kom till vårt event i oktober: Innovation och förnyelse – hur utformas, styrs och leds innovativa organisationer 

Hur utformas, styrs och leds innovativa organisationer